Thiết bị y tế

Tư vấn, nhập khẩu và cung cấp các máy móc thiết bị y tế cho các bệnh viện, trung tâm y tế và các phòng khám đa khoa

Tư vấn, nhập khẩu và cung cấp các máy móc thiết bị y tế cho các bệnh viện, trung tâm y tế và các phòng khám đa khoa

Có thể bạn quan tâm